Hello World!

Het is zover! De Hacklab.frl website is officieel online!

Het initiatief is onlangs gestart en op dit moment zijn we deelnemers aan het werven om in oktober mee te beginnen.
Ja dat lees je goed, zoals het nu staat gaan we los in oktober. Wij hebben er heel veel zin!

De locatie is de Hackerspace van Leeuwarden. Deze is gevestigd in de gevangenis. Leuk he?
Hacken vanuit de gevangenis en nog legaal ook!