Hacklab
Contact

Over Hacklab

Wat is Hacklab?

Het Hacklab is een veilige plek waar jonge getalenteerde internetgebruikers naar toe kunnen komen om kennis en kunde binnen het cyberdomein op eigen niveau en tempo te ontwikkelen. De werkplaats staat open voor digitale hangjongeren, gamers, schoolverlaters, jongeren binnen het autisme spectrum en jongeren die uitdaging in hun huidige opleiding missen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk; motivatie en nieuwsgierigheid wel. In het Hacklab wordt door verschillende gastdocenten aandacht besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden op het gebied van IT/internet. Hierbij worden de leerlingen met verschillende individuele en groepsopdrachten uitgedaagd op het gebied van hacken, programmeren, lockpicking, pentesting etc. Omdat iedere leerling anders is, wordt met een mentor gekeken naar een passend ontwikkeltraject binnen de werkplaats.

De mentoren binnen het Hacklab maken, indien gewenst, matches tussen de leerlingen en mogelijke werkgevers. Zo kunnen leerlingen praktijkervaring op doen, leren wat “werken” is, en, indien er sprake is van een wederzijdse klik en fijne samenwerking, een volwaardige stageplek, traineeship of zelfs baan krijgen.

 

 

Waarom een Hacklab?

Overheid, bedrijfsleven en media lijken het al jaren met elkaar eens te zijn: cybersecurity risico’s zijn vandaag de dag één van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse maatschappij. Toch is het adresseren van deze risico’s lastig. Dreigingen evolueren in een vlot tempo, met als gevolg dat data-inbreuk, privacy zaken en reputatieschade snel kunnen leiden naar operationele schade, bedrijfsonderbreking en potentiële catastrofes.

Cybercrime is een miljardenindustrie die zich zowel op individuen richt als op bedrijven en overheden. In de komende jaren zullen organisaties en ondernemingen in Noord Nederland én daarbuiten daarom flink moeten investeren om zichzelf tegen dit type dreiging te beschermen. Maar waar te beginnen? Wereldwijd worstelen bedrijven en overheden met het aantrekken van jonge, talentvolle medewerkers die de cybersecurity risico’s kennen en hiermee om kunnen gaan. Het tekort aan deze medewerkers wordt enerzijds veroorzaakt door een gebrek aan bekwame werkzoekenden, maar anderzijds doordat (potentiële) werkgevers zoeken op de verkeerde plekken. Hiervoor is een vernieuwende aanpak nodig die ruimte biedt voor organisaties om talenten te vinden én alle talenten de kans biedt zich te kunnen ontplooien en te ontwikkelen. Door het vergroten van kennis, vaardigheden, ethisch besef alsmede het verbinden van jong talent met potentiële werkgevers, vervult het Hacklab een specifieke 21e-eeuwse niche op het gebied van onderwijs, veiligheid en werkgelegenheid.

Ons team

Deze mensen maken het mogelijk

Nienke

Nienke

Directeur

Glenn

Glenn

Docent software en programmeur

Jamie

Jamie

Directie ondersteuning

Scooby

Scooby

class Dog extends Animal

Jelly

Jelly

Coördinator en coach

Melle

Melle

Docent ethical hacking en ethisch hacker

Martin

Martin

Docent software en programmeur