Over Hacklab

Wat is Hacklab.frl?


Het Hacklab is een veilige plek waar jonge getalenteerde internetgebruikers naar toe kunnen komen om kennis en kunde binnen het cyberdomein op eigen niveau en tempo te kunnen ontwikkelen. De werkplaats staat open voor digitale hangjongeren, gamers, schoolverlaters, autisme spectrum en jongeren die uitdaging in hun huidige opleiding missen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk, motivatie en nieuwsgierigheid wel. In het Hacklab wordt door verschillende gastdocenten aandacht besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden op het gebied van IT/internet. Hierbij worden de leerlingen met verschillende individuele en groepschallenges uitgedaagd op het gebied van hacken, programmeren, lockpicking, pentesting etc. Omdat iedere leerling anders is, wordt met een mentor gekeken naar een passend ontwikkeltraject binnen de werkplaats. Uitgangspunt hierbij is dat talent zich niet altijd laat vangen in diploma’s of opleidingen, maar dat het de Hacklabbers wel aantoonbare vaardigheden op laat doen.

De mentoren binnen het Hacklab maken, indien gewenst, matches tussen de leerlingen en mogelijke werkgevers. Hiertoe biedt de Hacklab samen met haar partners meeloopstages aan. Zo kan de leerling praktijkervaring op doen, leren wat “werken” is, en, indien er sprake is van een wederzijdse klink en fijne samenwerking, een volwaardige stageplek, traineeship of zelfs baan krijgen. Jongeren die vanuit het Hacklab een eigen onderneming willen starten worden hierin ook door mentoren ondersteund. Door het vergroten van kennis, vaardigheden, ethisch besef alsmede het verbinden van jong talent dat nu buiten de boot dreigt te vallen met potentiele werkgevers, vervult het Hacklab een specifieke 21e-eeuwse niche op het gebied van onderwijs, veiligheid en werkgelegenheid.

Waarom een Hacklab?


Overheid, bedrijfsleven en media lijken het al jaren met elkaar eens te zijn: cybersecurity risico’s zijn vandaag de dag één van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse maatschappij. Toch is het adresseren van deze risico’s lastig. Dreigingen evolueren in een vlot tempo, met als gevolg dat data-inbreuk, privacy zaken en reputatieschade snel kunnen leiden naar operationele schade, bedrijfsonderbreking en potentiële catastrofes.
Cybercrime is vandaag de dag een miljardenindustrie die zich zowel op individuen richt als op bedrijven en overheden. In de komende jaren zullen organisaties en ondernemingen in Noord Nederland én daarbuiten daarom flink moeten investeren om zichzelf tegen dit type dreiging te beschermen. Maar waar te beginnen? Wereldwijd worstelen bedrijven en overheden met het aantrekken van jonge, talentvolle medewerkers die de cybersecurity risico’s kennen en hiermee om kunnen gaan. Het tekort aan deze medewerkers wordt enerzijds veroorzaakt door een gebrek aan bekwame werkzoekenden, maar anderzijds doordat (potentiële) werkevers zoeken op de verkeerde plekken.

In de huidige aanpak van dit probleem vallen de volgende zaken op:

 1. Het vergroten van cybersecuritytalent is een atypische tak van sport. Het domein kenmerkt zich door een sterke autodidactische en rebelse (hackers) community. Deze community wordt veelal niet bereikt of wil zich niet laten bereiken;
 2. Huidige onderwijsinitiatieven focussen te veel op ‘profielen’ en hebben te weinig aandacht voor de praktijk, voor cybersecurity als ambacht;
 3. Bestaande initiatieven (gekeken naar de afgelopen 10 jaar) zijn vaak gericht op specifieke opleidingsniveaus (HBO/WO), dit snijdt een groot gedeelte van potentiële talenten, zoals laaggeschoolden of (V)MBO’ers, weg.
 4. Het tekort aan specialisten lijkt hierdoor groter dan nodig, want de jonge talenten zijn er wel! De grootste uitdaging is echter om deze jongeren te vinden en aan je te verbinden.
  Hiervoor is een vernieuwende aanpak nodig die ruimte biedt voor organisaties om talenten te vinden én alle talenten de kans biedt zich te kunnen ontplooien en te ontwikkelen.

Uitgangspunten Hacklab.frl


 • Het Hacklab is een privaat, non-profit en collegegeld-vrij initiatief.
 • De werkplaats heeft geen docenten in dienst, geeft in beginsel geen geaccrediteerde diploma’s uit en heeft de uitdrukkelijke wens om op termijn 24/7 toegankelijk te zijn.
 • Het Hacklab heeft als doel het aantrekken en betrekken van jonge talenten die buiten bestaande schoolsystemen (dreigen te) vallen, zoals schoolverlaters, gamers, autisme spectrum, bureau Halt.
 • Binnen het Hacklab programma kunnen de deelnemers stages lopen en werkervaring opdoen bij aangesloten bedrijven.
 • De partners van Hacklab Noord Nederland zijn zowel publiek (gemeente, politie, openbaar ministerie) als privaat (bedrijfsleven en particulieren).