Hacklab
Contact

Privacy policy

Eigen beleid

Deze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, of andere vormen van tracking. Verder worden er geen gegevens doorverkocht aan derden.

Berichten die worden verstuurd met het contactformulier komen in de mailbox van Hacklab terecht, indien gewenst kunt u een verzoek doen om uit deze mailbox verwijderd te worden.

Externe diensten

Voor de werking van deze website worden externe diensten gebruikt. Via onderstaande links verwijzen we u naar de website van de betreffende diensten, voor meer informatie over hun (privacy) beleid en inhoud.

CDNFonts

Font Awesome

Friendly Captcha

Vimeo