Hacklab
Contact

Ethical hacking

Pentesting

Testen in hoeverre er kwetsbaarheden in systemen en software zitten

Hacking

Kennis en vaardigheden ontwikkelen in het hacken van systemen

Beveiliging

Het herkennen en verbeteren van beveiligingsrisico’s

Het verloop

Trajectbeschrijving

Leer volgens ethische principes hoe je een netwerk of systeem kunt hacken, hoe je beveiligingsrisico’s kunt rapporteren en hoe je de beveiliging kunt verbeteren voor opdrachtgevers.

Word bewust van de gevaren op het internet, ken de risico’s en leer de regelgeving op gebied van cybersecurity.

  • Introductie: Oriëntatie
    De deelnemer wordt geïntroduceerd met de werkzaamheden van een ethisch hacker. Maak kennis met de basis; werken met Kali Linux, wat is een Penetration Test?
  • Opleiding: Verdieping
    De deelnemer heeft gekozen ethisch hacker te willen worden en gaat zich verdiepen in de verschillende onderwerpen van cybersecurity. Reeks aan lessen over onderwerpen, zoals: Linux, netwerken, web hacking, WiFi, cryptografie, scripting, malware, OSINT.
  • Specialisatie: Projecten & Pentests
    Onder begeleiding zal de deelnemer meedraaien in Penetration tests en meewerken aan projecten binnen cybersecurity. Welke afspraken moeten worden gemaakt met een opdrachtgever? Hoe rapporteer je beveiligingsrisico’s? Wat wordt jouw specialisatie?

Middels bewustwording, praktische vaardigheden en theoretische kennis zal de deelnemer opgeleid worden als ethisch hacker.

Kansen

Mogelijke beroepen

Ethisch Hacker

Red Teamer

Penetration Tester

Security Engineer