Hacklab
Contact

Front-end development

JavaScript

Interactiviteit en geavanceerde werking toevoegen aan websites

HTML en CSS

Website layouts maken voor desktop en mobiel, door grafische ontwerpen te vertalen naar code

Frameworks

Producten bouwen door gebruik te maken van frameworks, die in het werkveld populair zijn

Het verloop

Trajectbeschrijving

Bij front-end software ontwikkelen komt niet alleen programmeertaal-kennis aan bod, maar ook verwante onderwerpen, zoals gebruiksvriendelijkheid en design principes. Een rode draad is ook altijd om een programma/app te kunnen bedenken en ontwerpen, dat staat aan de basis van alle software onderwerpen.

Voor het traject staan in principe 3 kwartalen (korter is ook mogelijk), met van tevoren een introductie:

  • Introductie: kennismaking met het vakgebied, beslissen om wel of niet door te gaan.
  • Kwartaal 1: vakkennis opdoen met actieve begeleiding, meerdere momenten per week.
  • Kwartaal 2: verdieping met nadruk op zelfstandigheid, wel met begeleiding.
  • Kwartaal 3: zelfstandig een portfolio opbouwen met minimale/geen begeleiding, toewerken naar sollicitatie.

Kansen

Mogelijke beroepen

Junior front-end developer